Home

Sứ mệnh của Blog

Jim Rohn từng nói” Việc học ở trường chỉ giúp bạn đủ sống, còn tự học giúp bạn xây dựng một gia tài”.

Blog này là nơi tôi lưu trữ lại những kiến thức trong con đường tự học của tôi về nhiều chủ để khác nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó còn là chia sẻ kiến thức với tất cả mọi người.

TỰ HỌC mba

Tôi làm chủ công việc kinh doanh của tôi

Tôi Tự Học IELTS

Hành trình tự học 8.0 IELTS

TÔI HỌC ĐẠI HỌC

LƯU TRỮ- LAN TỎA- KẾT NỐI

TÔI HỌC MARKETING & TÀI CHÍNH

Lưu trữ- Lan Tỏa- Kết nối

Phan Dinh Dieu

Believe-Begin- Become

jamesclear.com/

Just another WordPress.com site

The Present Writer

A Minimalist Blog that Maximizes Your Life

Dungiso's Blog

Blog của Việt Dũng đã chuyển về địa chỉ http://chienluocsong.com/ . Trân trọng cảm ơn!