Bao lâu để hình thành một thói quen. Biến thói quen đó trở nên hoàn toàn tự động

How Long Does it Actually Take to Form a New Habit? (Backed by Science)

On average, it takes more than 2 months before a new behavior becomes automatic — 66 days to be exact

5 móc khóa kết dính thói quen

The 5 Triggers That Make New Habits Stick

habit-three-r-700x383.jpg

  1. The Trigger: the event that starts the habit.
  2. The Routine: the behavior that you perform, the habit itself.
  3. The Reward: the benefit that is associated with the behavior.

The 3 R’s of Habit Change: How To Start New Habits That Actually Stick

Thí nghiệm kẹo dẻo ( The mashmallow experiment).

40 Years of Stanford Research Found That People With This One Quality Are More Likely to Succeed
Thí nghiệm được thực hiện ở trường đại học Stanford.
Chọn lấy một nhóm các bạn nhỏ độ tuổi từ 4-5 tuổi và đưa từng bạn vào các phòng riêng biệt. Tại đó các bạn nhỏ trao đổi một thỏa thuận có một chiếc kẹo dẻo trên bàn, nếu bạn ăn ngay thì bạn sẽ không nhận thêm bất cứ viên kẹo nào nữa nhưng nếu bạn đợi đến khi người thỏa thuận quay trở lại bạn sẽ được nhận thêm 1 viên kẹo dẻo nữa.
Nhóm các bạn nhỏ chia làm 3 nhóm:
+ Nhóm 1: ăn ngay viên kẹo khi người thỏa thuận bước ra khỏi phòng
+ Nhóm 2: vò đầu bứt tai, cố gắng kìm nén bản thân để không ăn viên kẹo và cuối cùng vẫn ăn
+ Nhóm 3: không ăn cho đến khi người thỏa thuận bước vào.

Các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi các bạn nhỏ được nghiên cứu trong suốt tiến trình phát triển và nhận thấy: những bạn nhỏ không ăn kẹo trong 15 phút đó phát triển tốt hơn các bạn nhỏ còn lại: điểm học tập cao hơn, sức khỏe tốt hơn, ăn uống lành mạnh hơn, thành công hơn trong công việc.

Kìm hãm sung sướng, tiến đến thành công

Các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận về Power of Delayed Gratification.( sức mạnh của sự trì hoãn sự thoải mãn)
+Nếu bạn trì hoãn sự thỏa mãn xem phim và đi làm bài tập bạn sẽ đạt được điểm cao

The Akrasia Effect: Why We Don’t Follow Through on What We Set Out to Do and What to Do About It

Hiệu ứng Akrasia

POWER OF DOMINO EFFECT

The Domino Effect states that when you make a change to one behavior it will activate a chain reaction and cause a shift in related behaviors as well

Hiệu ứng Domino nói rằng khi bạn thay đổi một thói quen, thói quen đó sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng và  tạo ra sự thay đổi ở những thói quen khác.

How to create a chain reaction of good habits

The rules of the domino effect

There are three keys to making this work in real life. Here are the three rules of the Domino Effect:

  1. Start with the thing you are most motivated to do. Start with a small behavior and do it consistently. This will not only feel satisfying, but also open your eyes to the type of person you can become. It does not matter which domino falls first, as long as one falls.
  2. Maintain momentum and immediately move to the next task you are motivated to finish. Let the momentum of finishing one task carry you directly into the next behavior. With each repetition, you will become more committed to your new self-image.
  3. When in doubt, break things down into smaller chunks. As you try new habits, focus on keeping them small and manageable. The Domino Effect is about progress, not results. Simply maintain the momentum. Let the process repeat as one domino automatically knocks down the next.

3 chìa khóa để ứng dụng hiệu ứng Domino vào trong cuộc sống.

Hiệu ứng Domino trong xây dựng thói quen tốt.
1. Khởi đầu với những điều bạn được truyền cảm hứng để thực hiện. Bắt đầu bằng những hành động nhỏ và kiên trì với hành động đó. Điều này sẽ không chỉ khiến bạn thấy thỏa mãn mà còn giúp bạn khởi mở tầm nhìn tiền đến con người bạn muốn trở thành.
2. Duy trình động lực và ngay lập tức chuyển sang một nhiệm vụ kế tiếp bạn được truyền động lực hoàn thành. Hãy để cảm hứng hoàn thành nhiệm vụ đưa bạn vào hành động tiếp theo
3. Khi có những nghi ngờ, chia nhỏ thành những chuỗi hành động nhỏ. Khi bạn bắt đầu hình thành thói quen mới, hãy tập trung vào những hành động nhỏ và kiểm soát được dễ dàng. Hiệu ứng Domino là progress, not results.

Hiệu ứng Domino và hiệu ứng Hòn tuyết lăn và bài học đừng coi thường những bài học nhỏ

Why is it So Hard to Stick to Good Habits?

Good Habits: Dream Big, But Start Small

If you plant the right seed in the right spot, it will grow without further coaxing.

I believe this is the best metaphor for creating habits.

The “right seed” is the tiny behavior that you choose. The “right spot” is the sequencing — what it comes after. The “coaxing” part is amping up motivation, which I think has nothing to do with creating habits. In fact, focusing on motivation as the key to habits is exactly wrong.

Let me be more explicit: If you pick the right small behavior and sequence it right, then you won’t have to motivate yourself to have it grow. It will just happen naturally, like a good seed planted in a good spot.

—BJ Fogg, founder of Tiny Habits

Focus on Lifestyle, Not Life–Changing

 

 

 

 

 

Advertisements