Hoàn thiện bản thân là quá trình liên tục học hỏi để bản thân mình trở nên tốt hơn so với mình của ngày hôm qua. Nếu có một nhiệm vụ duy nhất bạn phải làm là hãy trở nên tốt hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua.

Xem thêm: Hoàn thiện bản thân là gì? 

Cách chúng ta hoàn thiện bản thân.

1# Không tạo đủ động lực cho bản thân

2# Quản trị cảm xúc kém

3# Tính cẩu thả

4# Tính kỷ luật

5# Tính bảo thủ

6# Tâm lý đám đông mạnh

7# Ghen tức với người hơn mình

8# Thiếu kỹ năng quản lý tài chính

9# Lãng phí thời gian

10# Lười học.

 

 

 

Advertisements