CON ĐƯỜNG TỚI SIÊU TRÍ TUỆ

Chúng ta đang gần chạm tới cột mốc thay đổi có tầm vóc sánh ngang với sự kiện loài người xuất hiện trên Trái Đất – Vernor Vinge

Edge1.png

Khi bạn nghe tôi nhắc tới câu “35 năm nữa thế giới sẽ trở nên chẳng thể nhận ra nổi,” có phải bạn thoáng nghĩ rằng “Ngầu thiệt, nhưng chắc là không đâu”? Ba lý do chúng ta hết sức hoài nghi về những dự đoán lạ thường về tương lai là:

1, Khi bàn về lịch sử, chúng ta có xu hướng nghĩ theo tuyến tính

Projections.png

2) Quỹ đạo của thời kỳ ngay sát hiện tại đem lại một cái nhìn lệch lạc

S-Curves2.png

3) Kinh nghiệm của chính chúng ta biến chúng ta thành những lão già cứng đầu khi nói tới tương lai.

Có ba loại năng lực AI chính:

Năng lực AI 1) Trí tuệ nhân tạo hẹp (Artificial Narrow Intelligence – ANI

Năng lực AI 2) Trí tuệ nhân tạo rộng (Artificial General Intelligence – AGI):

Năng lực AI 3) Siêu trí tuệ nhân tạo (Artificial Superintelligence – ASI)

Chúng ta đang ở đây – Một thế giới phụ thuộc vào ANI

Bài viết gốc: Con đường tới siêu trí tuệ

Bộ não của con người chính là thứ phức tạp nhất toàn vũ trụ.

AI hiện nay đang gặp khó khăn trong việc làm những công việc mà con người làm mà không cần tới suy nghĩ

Chìa khóa đầu tiên để tạo ra AGI: Tăng sức mạnh tính toán
Chìa khóa thứ hai để tạo ra AGI: Làm nó trở nên thông minh
Sao chép bộ não

Cố gắng bắt tiến hóa phục vụ chúng ta

Bài viết gốc: Con đường đến siêu trí tuệ

 

 

 

Advertisements