Chuỗi bài 4 bài dưới đây, theo lời Tòa soạn, để mang đến 1 góc nhìn về lịch sự phát triển của đội ngũ trí thức dân tộc (gắn liền với lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước). Loạt bài do Nhà báo Phan Đăng thực hiện, hình như là một cây đa cây đề kiểm chứng cho chất lượng hihi. Ngu sĩ như mình không biết gì về thời thế, thôi đọc để mở mang hiểu biết 🙂 Nhờ có trang http://www.viet-studies.net/ của Thầy Trần Hữu Dũng, mình tìm đọc được rất nhiều bài hay (FYI: Thầy đồng thời cũng là managing editor của trang Arts & Letters Daily hihi)

Kỳ 1: Bài học nhập thế của trí thức Phật giáo (GS.TS Đỗ Quang Hưng)
http://antgct.cand.com.vn/…/8GITHANG__-Ky-1-GS-TS-Do-Quang…/

Kỳ 2: Hai gương mặt của trí thức nho giáo (GS.TS Trần Ngọc Vương)
http://antgct.cand.com.vn/…/Ky-2-GS-TS-Tran-Ngoc-Vuong-Hai…/

Kỳ 3: Vì sao trí thức Tây học lại… chống Tây? (Nhà nghiên cứu Vũ Thế Khôi)
http://antgct.cand.com.vn/…/Ky-3-Nha-nghien-cuu-Vu-The-Kho…/

Kỳ cuối: “Trong rừng, phải có nhiều cây 30m mới hy vọng có được một, hai cây 100m…” (GS Vũ Hà Văn)
http://antgct.cand.com.vn/…/Ky-cuoi-Giao-su-Vu-Ha-Van-khoa…/

Advertisements