Khi ta đi học, mọi người xung quanh ta từ thầy cô bố mẹ gia đình luôn khuyên ta hãy học  hành thật chăm chỉ để có kiến thức, một câu nói thôi miên tâm trí của chúng ta đó là KIẾN THỨC LÀ SỨC MẠNH  nhưng đã bao giờ ta đặt ngược lại câu hỏi kiến thức đã thực sự là là sức mạnh ???.

Trước khi khẳng định kiến thức có phải là sức mạnh hay không thì ta cần phải định nghĩa kiến thức hay tri thức là gì??. Có vô vàn những định nghĩa khác nhau về khái niệm tri thức, nhưng tôi thực sự ấn tượng với định nghĩa của anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, giám đốc chiến lược của VNPT, “Tri thức nằm trong bộ trí tuệ và thức tỉnh”, trí tuệ là những tinh hoa được đúc kết theo tiến trình phát triển của con người, những sáng tạo của con người qua thời gian; thức tỉnh thức là đang hiện hữu ở thời điểm hiện tại. Nói túm lại, tri thức là những trí tuệ được đưa vào trong thực tiễn cuộc sống  tạo  ra giá trị cho xã hội.

Ngược lại với là có một định nghĩa cho một khái niệm trái ngược : trí ngủ là những trí tuệ những ở chế độ chờ, trí tuệ đang được ngủ yên mà không được đưa vào thực tế tạo ra một giá trị cụ thể. Chúng ta học nhiều thứ nhưng thực sự có bao nhiêu thứ chúng ta sắn tay áo lên làm tạo ra một outcome cụ thể. Đừng bao giờ ảo tưởng mình biết nhiều thứ là mình giỏi, những điều bạn biết chả có ý nghĩa gì khi nó không đưa vào thực thế.

 

Advertisements