Bàn luận về đánh giá

Đã là con người thì chúng ta ai cũng có thói quen đánh giá và so sánh sự vật này với sự vật kia dưới góc nhìn chủ quan của mình.

  • Cô gái này đẹp thế nhỉ
  • Anh chàng này thông mình, mình thật là ngưỡng mộ
  • Gia đình này thật hạnh phúc và giàu có
  • Doanh nghiệp làm ăn tấn tới, lợi nhuận cao

Rất nhiều những đánh giá chúng ta đưa ra mỗi ngày khi ta bắt gặp một sự vật bất kỳ. Có những đánh giá đơn giản, có những đánh giá phức tạp, có những đánh giá tiêu cực và cũng có những đánh gia tích cực.

Đương nhiên, mọi người ko có quyền phán xét quan điểm của bạn, đánh giá của bạn vì đánh giá đó dưới góc nhìn của bạn. Nhưng liệu chăng đánh giá đó có thực sự hợp lý trong tình huống đó hay không?

Đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình: Tại sao tôi lại có đánh giá như vậy? Tại sao người kia lại đánh giá khác tôi khi cùng nhìn vào một sự vật đó?

Sự khác nhau đó chính là: Bản đồ nhận thức  thế giới của bạn
Đánh giá bạn đưa ra là kết quả, có kết quả chắc chặn có nguyên nhân, nguyên nhân ở đây là những tiêu chí của riêng bạn nằm trong bộ não của bạn

Những tiêu chí đó có thể bao gồm

  • Giả thuyết bạn đưa ra
  • Niềm tin của bạn
  • Những trải nghiệm trước kia của bạn cho bạn bài học.

Giống như bất kỳ một học thuyết nào luôn bắt đầu từ một giả thuyết làm cái nhân, từ giả thuyết nó mới hình thành nên học thuyết

  • Kinh tế học giả thuyết con người là lý trí, đưa ra sự lựa chọn nhằm tối ưu hóa lợi ích của cá nhân mình

Niềm tin là những gì bạn cảm thấy chắn chắn vô cùng, nó là kim chỉ nam định hướng đánh giá và hành động của bạn

  • Nếu bạn tim cuộc sống này là do chính bạn tạo nên chứ ko phải do một đắng tối cao nào cả thì bạn sẽ luôn chịu trách nhiệm với mọi điều bạn làm và nỗ lực kiên trì chăm chỉ để có đk những điều bạn muốn
  • Nhưng nếu bạn tin rằng, “Con người có số cả rồi” thì khi bạn nghèo bạn cho rằng cái số mình nó thế mà bạn chả cần có gắng nữa

Một sự khác biệt vô cùng lớn về niềm tin dẫn dắt ta đến nhận thức và hành động

Như vậy để trả lời cho câu hỏi” Tại sao bạn lại đưa ra đánh giá đo” bạn cần tìm hiểu tiêu chí bạn đưa ra đánh giá đó là gì.

Những tiêu chí bạn đưa ra có thực sự phù hợp hay không?

Sự khác nhau ở đánh giá chính là sự khác nhau ở tiêu chí đánh giá

Ví dụ

Quan điểm đẹp của bạn là số đo 3 vòng phải chuẩn thì người con gái đẹp với bạn là ngoại hình phải nét

Quan điểm đẹp của bạn là tính cách dịu dàng thì cần có sự nhận xét của mọi người qua những hành động cô ấy làm

Sai hay đúng cũng chỉ là quan điểm mà thôi