“Anh luôn cố gắng thắng mọi cuộc tranh cãi. Nhưng anh đã để thua một cuộc tình”.

“Nếu anh khôn thì đâu có để mất em”.