Điều gì cốt lõi tạo nên hoa trái của một cái cây?

Kết quả hình ảnh cho principles
 • Chất dinh dưỡng
 • Cánh lá
 • Ánh sáng mặt trời

Đó chính là gốc rễ

Vậy gốc rễ tạo nên những kết quả cuộc đời mỗi con người là gì?

Loài người sống trong cùng một lúc trong 3 thế giới

 • thế giới vật chất: là tất cả những gì tồn tại xung quanh chúng ta, có những điều ta cảm nhận được bằng ngũ quan: bàn ghế, con người xung quanh, không khí , ánh sáng… , cũng có những vật chất ta không cảm nhận được bằng ngũ quan của chính mình như sóng siêu âm, sóng hạ âm, tần số dao động của sóng điện từ,…..
 • xã hội: con người không sống độc lập một mình, ai ai cũng là một mắt xích trong một chuỗi mắt xích nào đó, quan hệ giữa con người với con người, ai cũng ở trong một tập thể nào đó, tập thể đó có thể là một nhóm, một công ty, một quốc gia, rộng hơn là cả thế giới này.
  Con người không chỉ tương tác với con người mà còn tương tác với môi trường xunh quanh: các loại động vật khác, thực vật, đất đai….
 • tư duy: là quá trình hình thành, biến đổi,các dòng suy nghĩ trong bộ não con người, kết quả của quá trình tư duy là một ý tưởng nào đó.

Trong 3 thế giới con người đang tồn tại

Xem thêm bài viết tại đây: https://phandinhdieu2897.wordpress.com/2019/02/13/three-bucket-framework/

 • Thế giới vật chất xuất hiện đầu tiên và trước nhất, trước cả khi có sự xuất hiện của loài người, từ giả thuyết vụ nổ Big Bang hình thành nên các thiên hà trong vũ trụ, thế giới vật chất đã hình thành : các hành tinh, các vì sao, và mối quan hệ giữa chúng…. . Như vậy thế giới vật chất có thể nói tồn tại khách quan trước nhận thức của con người, vận hành theo cách nó vốn phải vận hành như vậy ( ta sẽ nói tới đây đó là quy luật khách quan của thế giới vật chất).
  Nghiên cứu thế giới vật chất , ta đi tìm hiểu các quy luật vận hành của thế giới vật chất, cụ thể bằng những môn khoa học: toán học, vật lý, hóa học, địa chất, thiên văn
 • Xã hội: sự sống bắt đầu hình thành phát triển từ dạng đơn sơ nhất, tiền hóa ( theo thuyết tiến hóa của Darwin) dần dần phát triển và hình thành cá thể người, rồi các cá thể người tồn tại độc lập không thể chống chọi là được thiên nhiên ( thế giới vật chất), chúng ta liên kết lại với nhau thành một nhóm người , rồi thành bộ lạc, bộ tộc ( hình thức xã hội đơn sơ nhất bắt đầu ra đời) , rồi thành lớn dần lớn dần thành các tộc người , rồi hình thành xã hội.
  Sự hình thành và phát triển xã hội diễn ra sau thế giới vật chất, nhưng cũng đã tồn tại hàng nghìn năm từ đó hình thành các quy tắc ứng xử trong xã hội điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tổng thể ( đơn giản nhất đó chính là các quy chuẩn đạo đức, pháp luật trong từng nền văn hóa, rộng hơn là luật pháp quốc tế, và những quy chuẩn quốc tế).
  Nghiên cứu xã hội, ta đi tìm hiểu các quy luật vận hành của xã hội, cụ thể bằng sinh học, xã hội học, đạo đức học
 • Thế giới tư duy ra đời muộn nhất: ( do sự tiến hóa của loài người , từ loài vật chưa có tư duy lên loại vật có tư duy, rồi đến tư duy phức tạp: trí tưởng tượng,…)
  Theo như thuyết 3 bộ não: vỏ não điều khiển quá trình tư duy của con người hình thành muộn nhất , sau não thằn lằn và não cá hồi.
  Nghiên cứu thế giới tư duy , ta đi nghiên cứu quy luật của thế giới tư duy cụ thể tâm lý học: tâm lý học hành vi con người..

Quy luật là gì? Tại sao ta phải nghiên cứu các quy luật ?

 • Thế giới vật chất có những cách vận hành chung nhất, các hiện tượng khác đều vận hành theo nó.
  Ví du: quy luật vạn vận hấp dẫn được Newton phát hiện ( discovery), hai vật luôn luôn hút nhau bằng một lực, lực đó gọi là vạn vật hấp dẫn, quy luật này đúng với tất cả mọi vật
  Tương tự như xã hội và tư duy

Như vậy, Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi, lặp lại giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hay giữa các sự vật với nhau

Quy luật có tính khách quan: Mọi quy luật đều tồn tại khách quan, con người không thể sáng tạo ra quy luật cũng không thể làm trái quy luật. Khả năng cơ bản của con người là nhận thức và vận dụng quy luật.
Quy luật mang tính ổn định, nó phản ánh mối liên hệ lặp đi lặp lại giữa các yếu tố trong sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau.

ĐỘNG CƠ TÌM KIẾM CÁC QUY LUẬT NHẰM THỎA MÃN NHU CẦU CON NGƯỜI

Chúng ta nghiên cứu quy luật để tuân theo quy luật, thỏa mãn được nhu cầu của ta.
Động cơ khiến con người hành động xuất phát từ nhu cầu cá nhân, nhu cầu cá nhân tìm hiểu các quy luật để thỏa mãn các nhu cầu khác của con người.
Xin phân chia nhu cầu cá nhân của con người thành 3 dạng:

Nhu cầu sinh học thúc đẩy con người nghiên cứu quy luật tư nhiên của thế giới vật chất, hiểu thế giới tự nhiên ( vật chất) hưởng lợi từ nó, cải biên nó
Nhu cầu xã hội thúc đẩy con người nghiên cứu các quy luật xã hội
Và tương tự với tư duy

BẰNG CÁCH NÀO CON NGƯỜI TÌM RA CÁC QUY LUẬT?

Xã hội theo nhu cầu của riêng nó sẽ sản sinh là những bậc thiên tài- những người tìm ra các quy luật vận hành của thế giới

Ai cũng nhìn thấy quả táo rơi nhưng duy chỉ có Newton quan sát thấy điều đó, đặt câu hỏi, nghiên cứu để phát hiện ra quy luật vạn vật hấp dẫn.

Bằng việc quan sát trong một thời gian dài, quan sát dưới nhiều phương diện khác nhau ( quan sát đa chiều) nhìn thấy sự sự đồng dị của các hiện tượng quan sát, tập hợp chúng lại với một mẫu số cực lớn, phân tích chúng đủ sâu, tìm ra điểm chung nhất mà bất kỳ hiện tượng nào cũng tuân theo đó , từ đó hình thành một giả thuyết về một quy luật, quy luật giả thiết tiếp tục được tham chiếu vào hiện thực trong một thời gian dài để có được những bằng cớ xác đáng, chứng mình tính chính xác của giả thiết quy luật, từ đó hình thành quy luật.